untitled-12.jpg
Profesiju klasifikators

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu un kurā sagrupēti profesiju standarti, kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi.

Darba likums (40.panta 2.daļa) paredz obligātu profesiju klasifikatora koda lietošanu darba attiecībās (darba līgumā)

Profesiju klasifikatora aktualizēta redakcija, kas ir spēkā ar 2010.gada 1.jūniju, pamatojas uz likumdošanas aktiem:
18.05. 2010. MK noteikumi Nr.461 (1.pielikums)

Saite uz profesiju klasifikatoru:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806&from=off

Papildināts ar atsevišķām profesijām 14.09. 2010. MK noteikumi Nr.861 (spēkā ar 18.09.2010.)

Saite uz aktualizētu profesiju klasifikatora atsevišķu profesiju papildinājumu:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=217956