img_3348_web.jpg
Par apmācību

  Apmācību centrs TOTES

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo un jauniešu interešu izglītības iestāde

IZM reģ. Nr.4360800901;UR.reģ.Nr. 40103285268

Apmācību centrs TOTES ir izglītības iestāde, kas dibināta 2011.gadā, dibinātājs SIA “Tote”.

Izglītības iestādes darbības sfēra ir neformālās izglītības pakalpojumu sniegšana jauniešiem un pieaugušajiem. Centra mērķis ir kvalitatīvu un mūsdienīgu zināšanu un prasmju sniegšana katram interesentam, veidojot mērķtiecīgu, ilgtermiņa sadarbību un piesaistot kvalificētus, pieredzes bagātus pedagogus.

Apmācības tiek organizētas ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos likumdošanas normatīvus tai skaitā “Izglītības likumu”.